κουτί κουτί …κουτή…που είμαι!

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΤΑΜΑΡΑΣ
.
Χρονογράφημα από το βιβλίο «Ώ Τέμπορα, ώ Μόρες» του Παύλου Νιρβάνα.
 

Εις τό ναυτοδικείον Πειραιώς κατεδείχθη περιτράνως, προχθές ή αξία τής κουταμάρας. ‘Ένας ναύτης, κατηγορούμενος επί υπεξαιρέσει, ηθωώθη διότι ό μηνυτής του εβεβαίωσε τό δικαστήριον ότι ήταν κουτός, ό δυστυχής.
-Είσαι πράγματι, κουτός; τόν ερώτησεν ό πρόεδρος. .
-Είμαι, κύριε πρόεδρε! απήντησεν, υπερηφάνως, ό κατηγορούμενος.

Τό ότι τό εβεβαίωσε καί ό ίδιος θά ήτο, βεβαίως, λόγος νά μήν αθωωθή. Διότι δέν υπάρχει μεγαλυτέρα ευφυΐα από τό νά όμολογήση κανείς ότι είναι κουτός. Άλλά τέλος πάντων, ό,τι έγινεν έγινε. Δέν πρόκειται νά επανέλθωμεν επί τού δεδικασμένου. Τό γεγονός είναι ότι ή κουταμάρα αποτελεί σπουδαίον παράγοντα προόδου καί ευδοκιμήσεως εις τόν κόσμον αυτόν. Άπόδειξις ότι καί οί ευφυέστεροι τών ανθρώπων, όταν επιδιώκουν νά επιτύχουν κάτι εξαιρετικόν καί δύσκολον, προσποιούνται τόν κουτόν.
– Τόν κουτό μάς κάνεις τώρα;
Τί σημαίνει ή φράσις αυτή, τήν όποίαν ακούμε συχνότατα; Σημαίνει, άπλούστατα, ότι κάποιος, πού δέν είναι κουτός, προσπαθεί νά φανή ότι είναι. Άλλά κανείς δέν ύποκρίνεται μίαν κατάστασιν, καί όχι μάλιστα πολύ επίζηλον, χωρίς νά έχη ωφεληθή απ’ αυτήν. Άρα ή κουταμάρα έχει πολλάς χρησιμότητας.
Έν τούτοις, κανείς πραγματικός κουτός δέν αναγνωρίζει ποτέ ότι
είναι τοιούτος. Καί ό ναύτης πού ωμολόγησε, προχθές, εις τό
Ναυτοδικείον, μέ τόσην αυταπάρνησιν, ότι είναι κουτός, είπαμεν, ότι δέν ήτο καθόλου κoυτός. ‘Απεναντίας ήτο πολύ έξυπνος. Οί πραγματικοί κουτοί δέν ύποπτεύονται, άπλούστατα, τήν κατάστασί των. Πώς νά τήν ύποπτευθούν; Γιά νά καταλάβη κανείς ότι είναι κουτός χρειάζεται κάποια εξυπνάδα. Άλλά, όταν είναι κανείς τόσον έξυπνος, ώστε νά καταλάβη ότι είναι κουτός, παύει πλέον νά είναι κουτός. Έπομένως – γιά νά φτάσωμεν εις κάποιο ευχάριστο συμπέρασμα – κουτοί είναι όλοι οί άλλοι εκτός ήμών τών δύο, αγαπητέ αναγνώστα.
Καί όμως, είναι τόσον αχάριστοι οί πραγματικοί κουτοί. Πρέπει νά βρεθούν εις μίαν εκτάκτως δυσχερή θέσιν, όπως ό προχθεσινός ναύτης, γιά ν’ αντιληφθούν τί αξίζει ή κουταμάρα. Καί αξίζει, πράγματι, ένα βασίλειο. ‘Όλοι οί συνήγοροι τών ποινικών ύποθέσεων καταγίνονται διαρκώς νά αποδείξουν ότι οί πελάτες των είναι κουτοί.
-Έπικαλούμαι, τό ακαταλόγιστον, κύριοι δικασταί…
Άλλά, μήπως, μόνον εις τό δικαστήριον θριαμβεύει ή κουταμάρα; Ή κουταμάρα είναι ό μέγας απολογητής καί συνήγορος τού ανθρώπου, εις κάθε βήμα της ζωής του.
-Όμολογώ τό λάθος μου, αλλά κι’ εγώ δέν ξέρω πώς βρέθηκα κουτός καί τόκανα…
Φτάνει κάποτε ή όμολογία, έστω καί στιγμιαίας κουταμάρας, διά νά εξιλεώση ή νά σώση ένα ένοχον. Τόσην δύναμιν έχει. Έγνώρισα, πρό ολίγων ετών, άνθρωπον, πού ήτο έτοιμος νά χωρίση τήν γυναίκα του, κατόπιν βαρυτάτου παραπτώματός της είς τό κεφάλαιον τής συζυγικής τιμής. Έξαφνα, εις μίαν στιγμήν φωτεινής εμπνεύσεως, ή άμαρτωλή τού είπε:
-Έπί τέλους, άν έκανα κι εγώ μιά κουταμάρα ατή ζωή μου, δέ χάλασε ό κόσμος.
Ό σύζυγος έγινεν, αμέσως άλλος εξ άλλου. Άπεκαλύφθη ευλαβώς πρό τής «κουταμάρας» τής συζύγου του καί τήν εσυγχώρησεν. Προφανώς είχε σκεφθή ότι οί έξυπνοι άνθρωποι πρέπει νά είναι επιεικείς πρός τούς κουτούς. Καί έτσι ή σύζυγος έμεινε μέ τήν «κουταμάρα» της καί ό σύζυγος μέ τήν εξυπνάδα του. Δέν πιστεύω νά ισχυρισθή κανείς ότι ό ευτυχέστερος από τούς δύο ήτο ό έξυπνος σύζυγος.
 

 (διατηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτότυπου)

 

Τρία από τα αποφθέγματα του:
Η μεγαλυτέρα σοφία είναι το να κατορθώσει κανείς να διορθώνει την μοίραν του.

Ο μπακάλης, όταν θέλει να μάθει το παιδί του γράμματα, τ’ όνειρό του είναι να το ακούει μιαν ημέρα και να μην το καταλαβαίνει.
Οι καλλιτέχναι δεν εξυπνούν ποτέ. Ζουν πάντα μέσα εις το όνειρον.

 

υγ.αφιερώνεται με ευγνωμοσύνη σε μια μπλόγκερ που επιτέλους μου άνοιξε τα μάτια.Δεν είμαι μόνο κακιά είμαι και κουτή!

 

 
Advertisements

11 responses to “κουτί κουτί …κουτή…που είμαι!

 • 300

  ΧΑΧΧΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ……….!!!!….ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ/?….ΚΑΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ!!!…..ΧΑΧΑΧΑΧΑΑΧΑ….Η…ΤΟ ΣΝΟΜΠΑΡΩ?………..ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΒΑΖΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ"….ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ……ΤΙ ΕΣΤΙ "ΑΝΘΡΩΠΟΣ"?…?…?…(ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΜΑΘΕ Η ΖΩΗ…ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ…ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ)…ΑΝ ΖΕΙΣ ΞΕΡΕΙΣ-ΑΝ ΔΕΝ ΖΕΙΣ..ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ!!!…ΠΑΡΑΚΑΛΩΩΩΩ…(ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΡΩΝΙΕΣ)

  Μου αρέσει!

 • yannidakis

  πιστευω πως τα τρια αποφθεγματα που αναφερεις αντιπροσωπευουν σε μεγαλο βαθμο τα βασικοτερα κοινωνικα στρωματα της κοινωνιας.παντως αυτο που με εντυπωσιαζει πολυ, ειναι ο μπακαλης κ οχι ο κουτος.εσυ κουτη κ κακη;δεν ξερω: εμενα παντως αυτη η καταχωρηση μου ηρθε κουτι..

  Μου αρέσει!

 • Αλέξανδρος

  κ ΚΟΥΤΗ ο συγγραφέας λέει ότι κανένας που παραδέχεται την κουταμάρα του … δεν είναι κουτός…άρα … πες μας τι παιχνίδι παίζεις…. μήπως έχεις κανένα δικαστήριο;

  Μου αρέσει!

 • EL NIONIO

  Αααα φτάνει χάζεψα!

  Μου αρέσει!

 • akis

  εγω θα υπερασπιστω τους εξυπνους που εκει ανηκω…

  Μου αρέσει!

 • .

  Θα πω μόνο χεχεχε! Είμαι πολύ Κ.ουτή που προτυμώ να ζω στο δικό μου το Κ.ουτί απο το να πιστέψω και να ζω όπως οι πολλοί στο (χαζο)Κ.ούτι*…*όπου χαζοκούτι βάλε TV, ΜΜΕ και… διαδίκτυο….Τι είπατε είμαι εκτός θεματος???? μμμμμ… τι Κ.ουτή που είμαι…

  Μου αρέσει!

 • Γιώργης

  Κακιά εσύ;;;;;;;;;; Κουτί πάντως…. ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ.Είσαι τόσο κακιά που

  Μου αρέσει!

 • Γιώργης

  Κάποιος ποντικός πάλι μου έφαγε την μισή φράση.Είσαι τόσο κακιά που δεν σε αγαπάει ΚΑΝΕΙΣ από τους μαθητές σου.

  Μου αρέσει!

 • ALEKOS

  Προσωπικά σε θεωρώ πανέξυπνη..λίγο διστάζω όταν βλέπω το λαμόγιο στη λίστα σου εκεί μου δημιουργούνται αμφιβολίες..αλλά κανέις δεν είναι τέλειος…εκτός απο το Μέσι ίσως.Καλό σου βράδυ Φιλεναδίτσα..και πέρνα να τα λέμε

  Μου αρέσει!

 • katabran

  λοιπον, λεει ο Επικτητοςαν θελεις να προκοψεις, επετρεψε στους αλλους ακομη και να σε περασουν για ανοητο και ηλιθιοδιχως να προσπαθεις παντα να τους δειξεις το αντιθετοτι ακριβως γνωριζειςκιαν καποιοι πιστευουν πως εχεις καποια αξιαεσυ να στεκεσαι παντα δυσπιστος απεναντι σε αυτουςτην κριση σου παντα μονο να διατηρεις ελευθερη και συμφωνη με τη φυσηδιοτι αν φροντισεις για το ενα, αναποφευκτα παραμελεις το αλλοαυτα ειπε ο Επικτητος……δεν ειχε πνευματικα δικαιωματα οποτε το παραθετω και φχαριστω ενα φιλο δειπνοσοφιστη που μοιραστηκε το δειπνο μου…(φακες) και τις (λαχανοφιλοσοφιες) μου

  Μου αρέσει!

 • akis

  καμπε, καμπε, φακες παραγεις;;;;;;;;;

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Le Cinéma va à l´école

Blog dédié au projet eTwinning entre Grèce et Espagne du même titre

TIME

Current & Breaking News | National & World Updates

Αυθόρμητες μεταβολές

του Λευτέρη Παπαθανάση

ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (*) ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ (*) ΚΑΠΟΤΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ

Toutestin Magazine

Art Feedback Machine

Redflecteur

About Art and Politics

απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

lerestnadine

This WordPress.com

Γιάννης Γρηγοριάδης

Ερμηνεύοντας την πόλη

Bouquet of dreams

Yes Darling, but is it Art?

Marionettes Inc.

No strings attached

Harry's Music

Harry Smith's Anthology of American Folk Music

Land Streicher

“Our battered suitcases were piled on the sidewalk again; we had longer ways to go. But no matter, the road is life.” Jack Kerouac

Αρέσει σε %d bloggers: